naar top
Menu
Logo Print

Kandidaatlijst REACH aangevuld met zes zorgwekkende stoffen

Geen consensus over 3-benzylideenkamfer
magazine

Op 15 januari 2019 plaatste het ECHA (Europees Agentschap voor Chemische Stoffen) zes nieuwe zeer zorgwekkende stoffen op de REACH kandidaatlijst (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) omwille van hun reprotoxische, hormoonverstorende, carcinogene of PBT/vPvB eigenschappen. Het betreft de volgende stoffen: 

• 2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane (Cas nr. 6807-17-6)
• 3-benzylideenkamfer (1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one) (Cas nr. 15087-24-8)
• Benzo[k]fluoranthene (Cas nr. 207-08-9)
• Fluoranthene (Cas nr. 206-44-0; 93951-69-0)
• Phenanthrene (Cas nr. 85-01-8)
• Pyrene (Cas nr. 129-00-0; 1718-52-1)

De beslissing om 3-benzylideenkamfer toe te voegen (wegens zijn hormoonontregelde eigenschappen) werd genomen door de Europese Commissie omdat er binnen het Member State Committee geen consensus was. Dit komt niet zo vaak voor.

Wanneer een stof als zeer zorgwekkend is geïdentificeerd (als SVHC) via opname op de kandidaatlijst, dan betekent dit dat zowel producenten en invoerders van stoffen, mengsels en voorwerpen aan een aantal wettelijke verplichtingen moeten voldoen. Opname op de kandidaatlijst betekent immers dat bepaalde communicatieverplichtingen doorheen de keten van toepassing zijn. Meer daarover leest u hier

Raadpleeg de volledige REACH kandidaatlijst - telt momenteel 197 stoffen. 

NPT PROCESTECHNOLOGIE

NPT PROCESTECHNOLOGIE

+31334637977
-