naar top
Menu
Logo Print

Logistiek van lege ongereinigde vaten snakt naar vereenvoudiging

Continue en voorspelbare stroom, maar met versnipperde volumes
magazine

De afvoer en verwerking van lege, ongereinigde chemische verpakkingen is complex. Bedrijven die dergelijke vaten en IBC’s correct en conform willen aanbieden voor transport en verwerking, moeten rekening houden met een aanzienlijk aantal regels die soms vaag en voor interpretatie vatbaar zijn. Er is dringend nood aan vereenvoudiging. Dat blijkt uit de resultaten van het project ‘Polluted Packaging Logistics’, dat VIL heeft uitgewerkt met dertien bedrijven.

De logistiek van verpakkingen die met chemicaliën vervuild zijn, blijkt voor veel bedrijven een tijdrovende en kostelijke bezigheid. Het gaat om een continue en voorspelbare stroom, maar met versnipperde volumes. Het transport van deze lege verpakkingen is relatief duur, omdat er in essentie lucht vervoerd wordt.
Voor de ontdoeners van de lege verpakkingen vormen deze vaten en IBC’s een vervelende reststroom die zo weinig mogelijk mag kosten. Tegelijkertijd moet er rekening gehouden worden met veel regels om deze vaten correct te transporteren naar de juiste bestemming voor reiniging of verwerking.
“Het project heeft duidelijk aangetoond dat de problematiek complex is, enerzijds door de vele verpakkingstypes, die afhankelijk van de verontreiniging wel of niet naar hergebruik of recyclage kunnen, maar vooral ook door de wettelijke vervoersaspecten, zoals: ADR-wetgeving, labeling, ladingzekering, afvalstatus of niet,…”, aldus Marc Hofman, Manager Waste & Wastewater bij deelnemend bedrijf Agfa Materials.
Om ervoor te zorgen dat bedrijven door het bos de bomen zouden kunnen zien, heeft VIL een beslissingsboom opgesteld, die schematisch weergeeft wat er gedaan dient te worden met welke soort lege verpakking.

NPT PROCESTECHNOLOGIE

NPT PROCESTECHNOLOGIE

+31334637977
-