naar top
Menu
Logo Print

Techno-economisch modelleren van biogasinfrastructuren

Biogas-opslag in leidingennetwerk draagt bij aan flexibiliteit energiesysteem
magazine

Biogas ontstaat via vergisting van biomassa. Het kan aardgas vervangen als het opgewaardeerd wordt tot zogenaamd 'groen gas'. Ook kan biogas omgezet worden in elektriciteit en warmte in een warmtekrachtkoppeling (WKK). In 2014 was de wereldwijde productie van biogas slechts 1 procent van de aardgasproductie. Naar verwachting zal biogas in de toekomst een belangrijk rol spelen in specifieke toepassingen, bijvoorbeeld om meer flexibiliteit bij elektriciteitsproductie te verkrijgen. 

Het is mogelijk om biogas uit verschillende kleinere productie-eenheden te verzamelen op een hub via biogasleidingen. Daar kan het biogas worden opgewaardeerd tot groen gas, of gebruikt in een WKK. Dit soort schaalvergroting leidt tot lagere kosten per eenheid en een hoger energierendement. Maar het transporteren van biogas verhoogt ook de totale kosten en verlaagt zo het energierendement.

Transport van biogas koppelt de productielocaties los van de gebruikslocatie. Zo is biogas van bijvoorbeeld boerderijen te gebruiken in een stad of op een industrieterrein. Bovendien geven pijpleidingen een mogelijkheid voor opslag van biogas.


Evert Jan Hengeveld beschreef een biogasnetwerk met een numeriek model. Hiermee kon hij biogastransportkosten, opslagkosten en energieverbruik berekenen. Biogas wordt in het model verzameld via directe pijpleidingen of in een netwerk met een verzamelleiding. De berekeningen zijn gedaan op boerderijschaal en op regionale schaal. Uit de resultaten blijkt dat in sommige gevallen een infrastructuur met biogasleidingen de financiële haalbaarheid verbetert. Biogas-opslag in het leidingennetwerk draagt bij aan flexibiliteit in het energiesysteem. Een milieuaspect is dat bij decentrale biogasproductie er minder transport van biomassa is dan bij centrale vergisting.
Lees het volledige proefschrift.

NPT PROCESTECHNOLOGIE

NPT PROCESTECHNOLOGIE

+31334637977
-