naar top
Menu
Logo Print

Chemiesector verwelkomt ambitieus innovatietraject koolstofslimme industrie

400 miljoen voor baanbrekend onderzoek naar doorbraaktechnologieën
magazine

Vlaanderen op weg helpen naar een koolstofslimme industrie om zo fundamenteel bij te dragen aan oplossingen voor de klimaatuitdaging. Dat is de ambitieuze doelstelling van het ‘Moonshot’-innovatieprogramma dat Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters heeft gelanceerd en waarin Catalisti, de speerpuntcluster voor innovatie in chemie en kunststoffen, een cruciale rol speelt. Een innovatiebudget van in totaal 400 miljoen euro moet ervoor zorgen dat Vlaamse universiteiten en onderzoeks­centra de komende 20 jaar doorbraaktechnologieën kunnen ontwikkelen om de economisch belangrijke chemie-, raffinage- en staalsector koolstofslim te maken.

essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, steunt het initiatief. De sector van de chemie en life sciences in België heeft al een flinke vooruitgang geboekt in het terugdringen van de CO2-uitstoot. De voorbije twintig jaar is de productie verdubbeld, terwijl de uitstoot van broeikasgassen is gehalveerd. Bovendien helpen de producten die de sector maakt op hun beurt om CO2 te besparen in andere sectoren zoals energie, bouw en transport. De chemiesector speelt met andere woorden een belangrijke rol in de omschakeling naar een klimaatvriendelijke industrie en samenleving. Daarom krijgt speerpuntcluster Catalisti – waarin meer dan honderd bedrijven uit de chemie en andere sectoren samenwerken met de vijf Vlaamse universiteiten en toonaangevende onderzoekscentra – de regie in handen van het nieuwe Moonshot-programma waarmee Vlaanderen de komende 20 jaar jaarlijks 20 miljoen euro zal investeren in strategisch basisonderzoek aan de kennisinstellingen. Het doel is om technologische doorbraken te realiseren, zowel in producten als processen, die kunnen bijdragen tot de klimaatdoelstellingen in een economisch leefbare context. 

Lees het originele bericht hier.

NPT PROCESTECHNOLOGIE

NPT PROCESTECHNOLOGIE

+31334637977
-