naar top
Menu
Logo Print

1.500 vacatures in chemie en farma voor technisch en wetenschappelijk talent

Studierichting Chemische Procestechnieken springplank naar job als procesoperator
magazine

Met zo’n 1.500 vacatures en bijna 10.000 aanwervingen de voorbije drie jaar bieden chemie en farma in Vlaanderen heel wat kansen voor technisch en wetenschappelijk talent. Voor een kwart is bovendien geen werkervaring vereist.
Dat blijkt uit de Jobbarometer, een jaarlijkse enquête van sectorfederatie essenscia vlaanderen bij meer dan 100 sectorbedrijven. De resultaten werden voorgesteld bij Janssen Pharmaceutica in Geel tijdens de opendeurdagen van de chemie en life sciences.
Chemie- en farmabedrijven hebben 1.485 openstaande vacatures, terwijl de sector jaar na jaar meer mensen aanwerft. Vorig jaar werden er 3.733 nieuwe medewerkers aangetrokken, ruim 50% meer dan twee jaar voordien. In totaal hebben sectorbedrijven de voorbije drie jaar 9.682 mensen aangeworven. Het aantal jobs in die sector stijgt al vijf jaar op rij: van 59.366 in 2013 tot 62.154 in 2018, goed voor 2.788 nieuwe jobs. Bijna 9 op de 10 sectorbedrijven heeft openstaande vacatures. Toch heeft bijna 1 op de 3 bedrijven (29%) vacatures die al langer dan een jaar open staan en dus moeilijk ingevuld geraken.

Studierichting Chemische Procestechnieken als springplank
Bijna twee derde van de vacatures betreft diploma’s hoger onderwijs, maar TSO-talent blijft gegeerd met 568 vacatures (38%). Vooral de studierichting Chemische Procestechnieken, die pioniert met duaal leren, is voor jongeren een springplank naar een job als procesoperator. Professionele bachelors zijn gegeerd voor technische en ondersteunende functies in productie, onderhoud of R&D. Op masterniveau zijn vooral ingenieursprofielen erg gewild, voornamelijk industrieel, burgerlijk, farmaceutisch en bio-ingenieurs. Ook wetenschappelijke masters en doctors liggen goed in de markt. Het is wel opvallend dat bedrijven bij de rekrutering meer en meer belang hechten aan digitale skills en sociale vaardigheden, zoals teamwerk, natuurlijk leiderschap en een vlotte communicatie.

NPT PROCESTECHNOLOGIE

NPT PROCESTECHNOLOGIE

+31334637977
-