naar top
Menu
Logo Print

‘Dieselgate van de chemie-industrie’

Chemiesector lapt Europese veiligheidsregels aan laars
magazine

De Europese chemiesector neemt het niet al te nauw met de Europese veiligheidsvoorschriften, dat blijkt uit twee nieuwe rapporten. De veiligheid voor de mens van twee op de drie chemische stoffen is daardoor niet gegarandeerd. Ook 33 bedrijven in België, waaronder Solvay en Umicore, worden geviseerd.

We zijn heel bezorgd’, zegt Bjorn Hansen, de topman van het Europees Agentschap van Chemische Stoffen (ECHA), in het jongste jaarverslag. Bij 71% van de in Europa geproduceerde chemische stoffen zitten hiaten in de voorgeschreven tests of ontbreekt ‘belangrijke informatie over de veiligheid’, staat in het rapport. Door de gebrekkige rapportering is niet duidelijk of die stoffen veilig zijn voor mens en dier. Chemicaliën worden verwerkt in tal van industriële producten, maar ook in cosmetica, voedsel en drank en geneesmiddelen.
Een rapport van het Europees milieubureau (EEB) dat De Tijd kon inkijken, viseert dan weer de chemiebedrijven die de regels aan hun laars lappen. Het EEB, een koepel van milieu-ngo’s, stelt dat 41 stoffen die 654 bedrijven samen produceren de veiligheidsnormen niet halen. Onder hen zitten grote namen, zoals BASF, de grootste chemiegroep van Europa, Henkel, Ineos en ExxonMobil. Ook 33 bedrijven in België duiken op in het lijstje, waaronder Solvay en Umicore.

De rapporten zijn opvallend, omdat Europa in 2007 strenge regels in het leven riep voor de chemie-industrie. REACH, of voluit Registratie, Evaluatie en Autorisatie, moest een veilig gebruik van chemische producten garanderen. Dat twaalf jaar later de registratie van twee op de drie chemische stoffen tekortschiet, knaagt aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van REACH. Sommigen spreken al van een ‘dieselgate van de chemie-industrie’.

Lees hier het volledige artikel.

Raadpleeg hier de lijst met geviseerde Europese bedrijven.

NPT PROCESTECHNOLOGIE

NPT PROCESTECHNOLOGIE

+31334637977
-