naar top
Menu
Logo Print

Chemiesector voldoet aan Europese REACH

Chemie een van strengst gecontroleerde sectoren ter wereld
magazine


Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia: “In het kader van REACH doen onze bedrijven alles wat er wettelijk van hen wordt verwacht. In de chemie nemen we veiligheid voor mens en milieu bijzonder ernstig, dat is onze voornaamste prioriteit. De stelling van het European Environmental Bureau (EEB) dat de veiligheid van chemische stoffen in Europa niet is gegarandeerd, is niet correct en zorgt nodeloos voor ongerustheid bij consumenten en werknemers. Het gaat in hun analyse niet over 7 op de 10 chemische stoffen in Europa, zoals her en der wordt vermeld, maar om een zeer beperkte en niet-representatieve steekproef van respectievelijk 15 en 41 chemische stoffen op een totaal van meer dan 22.000 geregistreerde stoffen. Bovendien is het niet zo dat die stoffen onveilig zouden zijn, maar wel dat bepaalde veiligheidsinformatie mogelijk zou ontbreken, onduidelijk of onvolledig zou zijn.”

Het EEB baseert zich op een Duits onderzoek en informatie uit het jaarrapport van het ECHA, het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen. Het is inderdaad zo dat het ECHA eerder al aangaf dat de kwaliteit van de onderzoeksgegevens in een beperkt aantal REACH-dossiers voor verbetering vatbaar is. Dit is een zeer technische discussie die er voornamelijk over gaat of testresultaten van een bepaalde stof ook als bewijslast mogen gelden voor andere, zeer vergelijkbare stoffen om op deze manier het aantal dierproeven tot een minimum te beperken.

Tine Cattoor, hoofd productbeleid essenscia: “Alle chemische stoffen die vandaag op de markt komen, zijn aanvaard door het ECHA en voldoen dus de facto aan de Europese wet. Toch nemen we de aanbevelingen van het ECHA over de kwaliteit van sommige dossiers zeer ernstig en de sector werkt in alle transparantie mee aan een efficiënte oplossing. De Europese chemiefederatie Cefic en ECHA hebben daarover vorig jaar een samenwerkingsakkoord ondertekend. Zo willen we van REACH een blijvend succes maken, in het belang van mens en milieu.”

Lees meer.

NPT PROCESTECHNOLOGIE

NPT PROCESTECHNOLOGIE

+31334637977
-