naar top
Menu
Logo Print

Finse startup ontzilt water met zonne-energie

Kostenbesparing van meer dan 70 procent ten opzichte van conventionele systemen
magazine

Op de campus van de University of Namibia is een duurzame installatie voor de ontzilting van zeewater in gebruik genomen. De technologie kan uitgroeien tot een belangrijk instrument om de impact van een droog klimaat te helpen verzachten. De installatie functioneert immers op basis van zonnekracht. Daardoor kunnen ook afgelegen droge gebieden, die met de traditionele energievoorzieningen moeilijk te bereiken zijn, een bevoorrading met levensnoodzakelijk water krijgen. 
Het project is gegroeid uit een samenwerking tussen de University of Namibia en de University of Turku in Finland. De installatie is ontwikkeld door het Finse bedrijf Solar Water Solutions.

Droogte
Namibia is het droogste land van de Afrikaanse Sub-Sahara. Regengebrek leidt er tot bijzonder zware voedseltekorten. Solar Water Solutions heeft echter een systeem gevonden om een betaalbare ontzilting te kunnen opzetten. De ontziltingsinstallatie is gemonteerd in een container, die zelf gekoppeld is aan zonnepanelen. Die panelen moeten de nodige elektriciteit leveren om het proces van de ontzilting van het zeewater op te starten en aan de gang te houden. De installatie op de campus van de University of Namibia zal dienen voor irrigatie van een tuin bomen die CO2 uit de atmosfeer moeten halen.

70% minder kosten dan bij conventionele systemen

Het systeem kan 3.500 liter water per uur ontzilten. Er is bij dat proces geen enkele energiekost betrokken. De installatie heeft ook geen nood aan batterijen. De ontziltingsinstallatie – één van de eerste die voor 100 procent op hernieuwbare energie functioneren – verwijdert bovendien ook bacteriën, scheikundige producten, virussen en andere onzuiverheden. 
“Over de volledige levenscyclus van de installatie kan men rekenen op een kostenbesparing van meer dan 70 procent tegenover de conventionele systemen,” zegt Antti Pohjola, chief executive van Solar Water Solutions. “Er zijn immers geen energiekosten. Evenmin moet in fossiele brandstoffen worden geïnvesteerd.”

NPT PROCESTECHNOLOGIE

NPT PROCESTECHNOLOGIE

+31334637977
-