naar top
Menu
Logo Print

Eerste norm rond residumeting

Flexibele norm rond meting geneesmiddelen, -residuen en -afbraakproducten in (afval)water’ geschikt voor brede screening
magazine

Eind 2018 is NEN-ISO 21676:2018 ‘Water quality - Determination of the dissolved fraction of selected active pharmaceutical ingredients, transformation products and other organic substances in water and treated waste water - Method using high performance liquid chromatography and mass spectrometric detection (HPLC-MS/MS or -HRMS) after direct injection’ voor het meten van geneesmiddelen, -residuen en -afbraakproducten in water en afvalwater gepubliceerd.

Door de vergrijzing en het verhoogde geneesmiddelengebruik, neemt ook het aantal geneesmiddelen, - residuen en -afbraakproducten die in het (afval)water terechtkomen toe. Volgens het RIVM belandt per jaar minstens 140.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater. Dat is ruim acht keer zoveel als de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die terecht komt in het water (17.000 kilo). Het is nog onduidelijk wat op de lange termijn het effect is van deze stoffen op de gezondheid van de mens en op de natuur. Bij verschillende kleine waterorganismen zijn voorbeelden van gedragsverandering, weefselschade en effecten op de voortplanting. Hierdoor kan het ecosysteem als geheel verstoord worden.

NEN-ISO 21676 is één van de eerste internationale normen voor het meten van deze stoffen in het water. Aan de hand van NEN-ISO 21676 kan de kwaliteit van het water voor en na behandeling bepaald worden. Door het hanteren van NEN-ISO 21676 kan een betere vergelijking gemaakt worden tussen de analyseresultaten van verschillende laboratoria en van verschillende landen.

Lees hier het rapport.

NPT NEDERLANDSE PROCESTECHNOLOGEN

NPT NEDERLANDSE PROCESTECHNOLOGEN

+31534894097
-