naar top
Menu
Logo Print

SPRINT™

magazine

Het nieuwe SPRINT systeem is met SupaScan ontworpen voor de integratie op bewerkingsmachines. Het systeem maakt gebruik van bestaande hardware van het SPRINT-systeem en voegt daar de nieuwe DPU-1 gegevensverwerkingseenheid aan toe. Met de macrocycli zijn producten in te stellen en uit te lijnen vanuit metingen van lijnen, cirkels en vlakken. Omdat het systeem compatibel is met de macrosoftwarecycli van Renishaw Inspection Plus, worden bestaande productprogramma's voor schakelend meten ondersteund. Tot de metingen behoort o.m. detectie van defecten aan de oppervlaktetoestand. De resultaten zijn visueel te maken met een app, die bestemd is voor installatie in de besturing van een CNC-machine of op een pc met Microsoft® Windows®.