naar top
Menu
Logo Print

ECN-technologie voor drastische vermindering CO2-uitstoot in ijzer- en staalindustrie operationeel in testfaciliteit Zweden

 

 

SEWGSHet Nederlandse energieonderzoekscentrum ECN demonstreert in het Europese STEPWISE-project haar Sorption-Enhanced Water-Gas Shift (SEWGS)-technologie. Die CO2-afvangtechnologie zorgt ervoor dat de koolstofuitstoot in de ijzer- en staalindustrie flink omlaag kan. De technologie is sinds 2004 in ontwikkeling bij ECN en draait nu in de testfaciliteit bij Swerea MEFOS in Noord-Zweden.
IJzer en staal vervullen een essentiële rol in de hedendaagse samenleving maar zijn ook verantwoordelijk voor circa 6 procent van totale CO2-uitstoot. Op de korte termijn is dit soort afvangtechnologieën noodzakelijk om de CO2-uitstoot van deze koolstof-intensieve industrie te verminderen. De SEWGS-technologie kan ervoor zorgen dat de Europese ijzer- en staalindustrie significant minder CO2-uitstoot en ook in de toekomst kostencompetitief kan zijn.

"De productie van ijzer en staal is verantwoordelijk voor een substantieel deel van de globale CO2-uitstoot. Alleen met innovatieve oplossingen zoals SEWGS zijn die emissies aanzienlijk te verminderen", zegt Aart van der Pal (directeur ECN). “Wij zijn er dan ook trots op dat wij deze technologie hebben weten op te schalen van lab- tot pilot- en demoschaal. SEWGS wordt naar de toekomst toe een potentiele gamechanger."

IJzer en staal produceren verloopt traditioneel via fossiele brandstoffen, met name cokes. Aangezien een omschakeling naar duurzaam geproduceerde energie voor de staalsector op korte termijn niet mogelijk is, moet deze industrie CO2 afvangen en opslaan. In 2050 moet die emissie in de EU met zo'n 90 procent naar omlaag. Bij de productie van staal komt veel CO2 vrij, dat in vele gevallen enkel tegen hoge kosten en met veel energie uit de uitgestoten gassen van de hoogovens te extraheren is. Via de technologie Sorption Enhanced Water Gas Shift (SEWGS) van ECN is CO2 af te vangen met 50 procent minder energiegebruik en 25 procent lagere kosten.

Gigatonnen CO2-uitstoot besparen

De bouw van de STEPWISE-faciliteit ging van start in april 2016. De fabriek bestaat uit twee nieuwe gebouwen die compressoren en reactoren bevatten. Ook is er een nieuwe 640 meter lange gasleiding gebouwd van de hoogoven van projectpartner SSAB, de grootste staalproducent in Scandinavië, naar partner Swerea MEFOS, de exploitanten van de faciliteit. De reactorvaten zijn gevuld met kleiachtig materiaal dat de CO2 afvangt. Tijdens de pilot gaat de installatie 14 ton CO2 per dag afvangen. "Het doel van de pilot is om aan te tonen dat het energieverbruik bij onze techniek vele malen lager is dan bij concurrerende technieken. Als je dit wereldwijd toepast kun je gigatonnen aan CO2-uitstoot besparen. Dat is bijna net zoveel als de helft van wat alle kolencentrales uitstoten en op het wereldwijde totaal van 35 miljard ton een substantiële vermindering", zegt Paul Cobden van ECN, die vanaf het begin bij de ontwikkeling van de SEWGS-technologie betrokken is. 

 

Bij de openingsceremonie werden projectpartners vertegenwoordigd door de directeuren van partners ECN en Swerea MEFOS, en de Site Manager van SSAB Luleå. Niklas Nordström, die de gemeenteraad van Luleå vertegenwoordigt, snijdt het lint door om deze mijlpaal te vieren samen met 50 uitgenodigde gasten. "Ik ben erg trots dat we in Luleå onderzoek uitvoeren dat de Europese industrie serieus gaat helpen om de impact van CO2 te verminderen. Deze faciliteit draagt ertoe bij om de verdere ontwikkeling van de staalindustrie in een efficiënte en klimaatvriendelijke industrie te bespoedigen."

Het project wordt gefinancierd door het EU Horizon 2020 onderzoeksprogramma. STEPWISE is gecoördineerd door ECN (NL). Andere partners zijn Universitatea Babes-Bolyai, Johnson Matthey PLC., SSAB, Swerea MEFOS, Politecnico di Milano, Kisuma Chemicals BV, Amec Foster Wheeler Italiana Srl en Tata Steel Consulting.

In de komende twee jaar zullen er verschillende campagnes lopen om de technologie in deze industriële omgeving te bewijzen. Site-bezoeken kunnen worden geregeld voor geïnteresseerde industriële partijen, ook om te bespreken hoe deze technologie en faciliteiten kunnen worden gebruikt om waarde te creëren in hun eigen processen. Nu is de tijd om de volgende stappen te bespreken in de transitie naar het commercialiseren van de technologie.