naar top
Menu
Logo Print

TU Delft, Shell en overheid investeren 5 miljoen euro in duurzame doorbraak voor chemie

TU Delft, Shell en diverse Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) investeren samen 5 miljoen euro in de ontwikkeling van elektrochemische technologie voor verduurzaming van de petrochemische industrie. Zij werken onder meer aan een doorbraaktechnologie om CO2 en water via duurzame elektriciteit om te zetten in koolwaterstoffen.  

Met de investering in het project 'Towards large-scale electro-conversion systems (TOeLS)' dragen Shell en de Topsectoren Chemie, HTSM en Energie (Bio Based Economy and Urban Energy) bij aan de doelstellingen van TU Delft e-Refinery. Dit Delftse overkoepelende programma werkt aan de doorbraaktechnologie waarmee CO2 en water met behulp van duurzame elektriciteit direct worden omgezet in koolwaterstoffen, zoals etheen. Deze koolwaterstoffen kunnen vervolgens worden ingezet als duurzame grondstoffen, brandstoffen en als opslagmedium voor duurzame elektrische energie. 

Hans Geerlings, Research Scientist Shell Technology Centre
Hans Geerlings, Research Scientist Shell Technology Centre

Hans Geerlings, Research Scientist Shell Technology Centre: “Het bijzonder uitdagende pad van verduurzaming kan niet zonder de wetenschap en overheid afgelegd worden. Met deze investering intensiveren we het onderzoek naar de ontwikkeling en opschaling van chemische processen die resulteren in niet-fossiele brandstoffen en basischemicaliën. We verwachten dat we door de e-Refinery-aanpak sneller en efficiënter kunnen verduurzamen."

"Met deze investering intensiveren we het onderzoek naar de ontwikkeling en opschaling van chemische processen die resulteren in niet-fossiele brandstoffen en basischemicaliën"

 

Leer hier meer over CO2-elektrolyse:

 

e-Refinery

In het conceptklimaatakkoord staat dat de CO2-uitstoot in 2030 49% en in 2050 95% lager moet zijn dan in 1990. De industrie moet met 14 miljoen ton een groot deel van deze besparing op zich nemen. De chemie als onderdeel van de industrie is daar één van en heeft diverse opties om te verduurzamen, zoals via energie-efficiëntie en inzet van biomassa als grondstof.

e-Refinery Concept

Paulien Herder, programmaleider e-Refinery
Paulien Herder, programmaleider e-Refinery

Lees een uitgebreid interview met Paulien Herder en Bernard Dam over dit project

Daarnaast ontwikkelt e-Refinery een elektrolysetechniek om chemische bouwstenen te produceren, direct uit CO2 en water. Doordat in de toekomst wind- en zonne-energie op grote schaal beschikbaar zijn en CO2 bespaard moet worden, biedt deze technologie veel kansen. Het unieke aan e-Refinery is dat het project de hele ontwikkeling omvat: van een basisontwerp tot over vijf jaar een compleet 100 kW-systeem. De productie van etheen is bovendien later uit te breiden naar andere bouwstenen, zoals methaan, methanol, koolmonoxide en ammoniak. 

Paulien Herder, programmaleider e-Refinery: “De uitdagingen voor industriële opschaling van elektrochemie liggen in het begrijpen van de samenhang tussen elektrochemische reacties, materiaalontwerp en de chemische, fysische en engineeringprocessen. e-Refinery zorgt voor deze samenhang. Binnen het project TOeLS werken wij samen met Shell en de overheid aan de opschaling van elektroconversie. Dit versnelt het verduurzamingsproces en stelt ons in staat om uiteindelijk elektro-conversiesystemen naar het gigawattniveau op te schalen."