naar top
Menu
Logo Print
31/01/2019 - GAUTHIER GELDHOF

15 MANIEREN OM JE POMP TE VERNIETIGEN

Handleiding voor wie geld te veel heeft

Sommigen slaan de gebruiksadviezen van ervaringsdeskundigen, pompfabrikanten en -specialisten zo halsstarrig in de wind dat het wel lijkt of ze ernaar streven de nochtans prijzige pompen binnen een zo kort mogelijke tijd stuk te laten lopen. Hoewel we het raden hebben naar de reden voor deze doorgedreven koppigheid, hebben we voor dit bizarre publiek en hun vernietigende wedloop 15 puntjes opgesomd waarmee men de pomp en bij uitbreiding de hele installatie binnen een mum van tijd kan vernietigen.

pomp1. VERFOEI PREDICTIVE MAINTENANCE, VERTROUW OP STORINGSONDERHOUD

Predictive maintenance: waar iedereen de mond van vol heeft, daar heb jij de buik van vol. Want waarom zou je onderhoud ook willen kunnen voorspellen? Niets zo prettig toch als een pomp die stukloopt, en je zo de nodige tijd biedt om een plotse productiepauze in te lassen? En als je dan toch geld over de boeg wil gooien, dan zal de investering in sensortechnologie ten behoeve van predictive maintenance toch wat magertjes uitvallen, in vergelijking met de voortdurende aanschaf van nieuwe componenten. En dat is toch net wat iedereen wil, niet?

2. TOLEREER FOUTE LAGERSETS

Telkens als een lager wordt vervangen of een as wordt gereinigd, gaat er ook een klein beetje materiaal van het oppervlak af. Gaandeweg wordt dat 'beetje materiaal' 'veel materiaal', waardoor de radiale (verplaatsing haaks op de hartlijn van de as) en axiale lagerspeling (verplaatsing parallel aan de hartlijn van de as) worden beïnvloed. Hierdoor zullen de lagers uiteindelijk in het lagerhuis of op de as draaien.

3. KIES DE VERKEERDE AFDICHTING

Informeer je zéker niet over wat nu de juiste seal zou zijn voor jouw toepassing (en het type chemicaliën in de media), want een gebrek aan kennis is dé reden waarom asafdichtingen falen. Het niet installeren van de juiste mechanische afdichting zal vroeg of laat leiden tot beschadiging van het afdichtingsvlak, het hoog oplopen van de werkingstemperatuur en uiteindelijk ook tot het falen van de pomp.

4. LAAT TRILLINGSCONTROLE GERUST ACHTERWEGE

Trillingen kunnen een indicatie zijn dat de pompcondities allerminst optimaal zijn. Excessieve trilling is veelal ook de reden van beschadigingen aan slijtringen, asbussen, afdichtingen, waaiers en de bouten die instaan voor de verbinding tussen pompen en motor. Door niet toe te zien op trillingen, kun je de levensduur van je pomp met wel driekwart doen afnemen. Dus laat de trillingsanalyse gerust achterwege.

En mocht je deze vorm van controle per abuis toch al hebben doorgevoerd, doe dan zéker niets om mogelijke oorzaken zoals een gebogen as, een foutieve uitlijning, losse bouten óf trillingen afkomstig van machines die vlak bij de pomp staan, te verhelpen. Je pomp draait geheid stuk.

pomp
Door een te hoog toerental, een te kleine toevoerleiding, een te hoge dampdruk of een te lage druk in de toevoertank zal de vloeistofstroom onvoldoende zijn om de pomp te vullen, waardoor dampbellen (blauw) aan de zuigzijde de pomp binnenkomen. Die zullen comprimeren om ten slotte aan de perszijde te imploderen (rood). Het zijn precies deze implosies die schade veroorzaken aan de pomp

5. LEIDINGWERK HOEFT NIET PERFECT GEDIMENSIONEERD TE ZIJN

Ook een slecht ontworpen leidingwerk kan een groot effect hebben op de werking van de pomp en haar efficiëntie. Leidingwerk met een U-bocht aan de zuigzijde kan ervoor zorgen dat er lucht wordt opgehouden. Een rechte hoek die vlak voor de pomp komt, zal onmiskenbaar turbulentie in de pomp veroorzaken. Deze miskleunen zullen zich uiten in aanzuigproblemen en cavitatie in de pomp, twee handige symptomen voor wie de hele pomp in een mum van tijd in het gort wil jagen ...

6. SMEREN? DOE GEWOON MAAR WAT ...

Smering is oorzaak nummer 1 van vroegtijdig lagerfalen, dus het kan raadzaam zijn niet oordeelkundig om te springen met smering. Smeer je te weinig, dan zullen de lagers vroeg of laat vastlopen. Smeer je te veel of te vaak, dan zal het smeervet of de smeerolie de warmte in het lager vasthouden. Ook het verkeerde smeermiddel zal vast en zeker het gewenste resultaat opleveren!

7. KIES OM HET EVEN WELK WAAIERFORMAAT ...

Kies je een te grote of te kleine waaier voor de pomp, dan zorg je er ineens ook voor dat de pomp nimmer op haar BEP (Best Efficiency Point) komt te draaien. Bij een te grote impeller moet de pompmotor harder werken om de vloeistof te verpompen, neemt de radiale belasting toe en zullen er trillingen ontstaan en kan de pomp vroeg of laat naar de schroothoop. Een te kleine waaier genereert simpelweg te weinig debiet, wat de productiviteit doet dalen. En ook die lage output zal je al snel heel wat geld kosten. Zo weet je tenminste weer waar je het aan kunt spenderen!

8. ... EN INSTALLEER DEZE OOK ZEKER VERKEERD

En vergeet niet: ook een foute installatie van de waaier levert al snel wat schade op. Immers, het onjuist installeren kan ervoor zorgen dat de waaier zal slippen over de pompas, waardoor er meer turbulentie ontstaat in het pomphuis, de efficiëntie afneemt en de druk op de pakking toeneemt. Ook het gebruik van een hamer bij het installeren of het verwijderen van de waaier is altijd een aanrader!

9. UITLIJNEN? ZWAAR OVERROEPEN!

Wat men ook beweert, een goede uitlijning is ook écht niet zo belangrijk. Zo zou ook amper de helft van de schade aan draaiende machines rechtstreeks verband houden met uitlijningsfouten. Niks om je zorgen over te maken dus! Je hoeft dus helemaal geen tijd of geld te investeren om ervoor te zorgen dat die onbalans wordt weggewerkt of dat de hartlijnen van de pompas perfect afgestemd zijn op die van de motoras.

10. OOK MET EEN KROMGETROKKEN AS KAN JE DE KLUS KLAREN

Zoals eerder gesteld, kan ook het pompen met een gebogen as door de extra trillingen de levensduur van je pomp terugdringen. Een gebogen as zal resulteren in het werken buiten het BEP, óf in het geval van solids zal de pomp niet in staat zijn om die terdege te verpompen. Zo zorgt een kromme as ervoor dat er te veel druk zal worden uitgeoefend op de schacht vanuit een hoek tegenover de andere, waardoor de belasting toeneemt en de pomp dus niet langer kan draaien op het beste werkingspunt. Bij solids kunnen deeltjes door de kromme as vast komen te zitten langs een zijde van het pomphuis, wat leidt tot trillingen, contact met bepaalde componenten in de pomp, lagerschade en uiteindelijk opnieuw het vroegtijdig falen van de pomp. Het buigen van die as is dus de boodschap!

11. LAAT DE POMP GERUST EEN TIJDJE DROOGLOPEN

Ongeacht het type asafdichting (stopbuspakking of mechanische afdichting), kan het laten drooglopen van de pomp, afhankelijk van de toepassing, resulteren in catastrofale storingen. Bij een pomp met mechanische afdichting kan het drooglopen leiden tot schade aan de afdichting. Ervaart die mechanische afdichting daarbij ook nog eens een thermische shock, dan kan deze bij net de juiste omstandigheden binnen de dertig seconden versplinteren. Drooglopen bij magneetpompen (magnetisch aangedreven pompen) zal dan weer uitdraaien in het stevig oplopen van de temperatuur van zowel lagers als as (door de afwezigheid van een smeervloeistof), met alle gevolgen van dien. Bij een volumetrische pomp zal drooglopen catastrofale gevolgen hebben.

12. GOOI WAT WILLEKEURIGE ITEMS IN HET MEDIUM, DAN GAAT HET SNEL!

Sommige willekeurige voorwerpen in het pompmedium gooien kan de pomp in een mum van tijd om zeep helpen. Aanraders hierbij zijn bijvoorbeeld gereedschappen, vodden, bouten, bekabeling, lasdraad, spanbandjes of zaklampen. Dit zijn maar enkele van de vele voorbeelden die je pomp snel de kop kunnen kosten.

13. GEEF VOL GAS MET EEN GESLOTEN AFVOERKLEP

Als de afvoerklep deels of volledig gesloten is, dan kun je heel wat schade aanrichten aan de hand van de energie die je door de pomp loodst. Aangezien deze energie niet of nauwelijks kan afvloeien, zal de drukopbouw bij een volumetrische pomp (zonder overdrukbeveiliging) dusdanig hoog oplopen dat interne schade aan de pomp onvermijdelijk is. De toegenomen temperatuur en de radiale belasting zullen ervoor zorgen dat de as schuin zal trekken, de temperatuur zal oplopen, net als de druk, er trillingen zullen ontstaan en ook het energieverbruik gigantisch zal oplopen!

14. VOLG DE OPSTARTVOORSCHRIFTEN VAN DE POMPFABRIKANT VOORAL NIÉT!

De adviezen van de pompfabrikant in de wind slaan zal ook zeker het gewenste resultaat opleveren. Ga bijvoorbeeld gerust losjes om met de voorschriften omtrent het opstarten van de pomp, zoals die in de handleiding beschreven staan. Een onjuiste opstart kan de motor doen doorslaan of de as doen verdraaien, wat afdichtingen, lagers of andere componenten zal doen sneuvelen. Softstarten hoeft dus helemaal niet, in plaats daarvan ga je beter direct vol door, wat de pompfabrikant dan ook mag beweren ...

15. DE OORZAAK ZOEKEN? LOOP NAAR DE POMP!

Als de pomp stukdraait -- want dat zal ze met alle tips in dit artikel zéker doen, laat je dan niet verleiden om op zoek te gaan naar de oorzaak. Waarom zou je ook? Je hebt zonder twijfel toch geld en tijd zat om keer op keer nieuwe onderdelen aan te kopen, de productie te onderbreken en deze aan een tergend traag temp te installeren. En als sommigen zich dan toch niet kunnen bedwingen om op onderzoek te gaan, bekijk dan slechts enkel het stukgelopen onderdeel. De kans is immers zeer gering dat een blik op het totále systeem een antwoord zal kunnen bieden ... Leidingwerk, kleppen en motor staan ten slotte volledig los van de pomp zelf! 

Oorzaken pompfalen