naar top
Menu
Logo Print
29/11/2017 - ERIK TE ROLLER

AMMONIAK BIEDT SLEUTEL TOT DUURZAME TOEKOMST

'Power to Ammonia' onderzoekt opslag van duurzame energie in vloeibare ammoniak

In de komende jaren zal het aanbod van elektriciteit van zonnepanelen en windturbines flink toenemen. In de zomer zal er af en toe een groot aanbod van zonne- en windenergie zijn en in de winter soms een veel geringer aanbod. Daarom is er behoefte aan grootschalige opslag van duurzame elektriciteit. Een Nederlands consortium van bedrijven, universiteiten en onderzoeksorganisaties kijkt naar de mogelijkheden van opslag van duurzame energie in de vorm van vloeibare ammoniak. Welke mogelijkheden zijn er?

POWER TO AMMONIA

'Power to Ammonia' heet het project waar de volgende partijen bij betrokken zijn: Stedin Infradiensten, Nuon, ECN, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Proton Ventures, OCI Nitrogen, AkzoNobel, CE-Delft en ISPT (Institute for Substainable Process Technology). Het ISPT is één van de initiatiefnemers, penvoerder en coördinator van dit project, dat nauw aansluit bij de missie van het instituut om de procesindustrie te helpen met verduurzamen door nieuwe technologie te ontwikkelen en de samenwerking van partijen hierbij te faciliteren. Elektrificatie met gebruik van duurzame energie is één van de te volgen routes.

Het idee achter Power to Ammonia is om duurzame elektriciteit om te zetten in ammoniak en dat vloeibaar op te slaan bij min 33° C en atmosferische druk. Op elke gewenst moment kan de ammoniak dan dienen als brandstof voor de gasturbines in energiecentrales. Ammoniak is overigens bij kamertemperatuur bij een overdruk van 8,5 bar eveneens vloeibaar en kan daarom net als lpg eventueel ook op kleinere schaal in druktanks worden opgeslagen. Een gekoelde tank met ca. 60.000 ton vloeibare ammoniak bevat ca. 375 GWh aan energie (higher heating value - red.), wat overeenkomt met de jaarproductie van zo'n dertig grote windmolens van 5 MW op het land. Zodoende is het geen probleem om 's zomers, wanneer de zon hoog aan de hemel staat, een voorraad van ammoniak aan te leggen, die energiebedrijven 's winters kunnen aanspreken. Voordeel is dat ammoniak schoon verbrand kan worden tot stikstof en water. Mochten er bij de verbranding toch nog stikstofoxiden vrijkomen, dan kunnen die, zoals nu al in energiecentrales gebeurd, met een katalysator en ammoniak worden gereduceerd tot stikstof en water. Kortom, ammoniak verbrandt schoon en er komt geen CO2 meer uit de schoorsteen. Een ander voordeel is dat de industrie al jaren ervaring heeft met de productie, opslag en verlading (PGS-12 norm) van miljoenen tonnen ammoniak en daarbij aan strenge regels voldoet. Het is weliswaar een giftige stof, maar komt in kleine hoeveelheden ook in het lichaam voor en is niet kankerverwekkend. Bij lage ongevaarlijke concentraties van een paar ppm ruik je het gas meteen, waardoor kleine lekkages snel verholpen kunnen worden.

Aan het woord zijn:

Yvonne van Delft van ECN

Geert Laagland van Nuon

Fokke Mulder van TU Delft

Hans Vrijenhoef van Proton Ventures

Ruud Swarts van OCI Nitrogen