naar top
Menu
Logo Print
29/11/2017 - MARJOLEIN DE WIT

MAR VAN DOORN BENOEMD TOT ERELID NPT

Marius van Doorn
Marius van Doorn

 

De tachtigjarige Marius van Doorn is twaalf jaar bestuurslid van NPT geweest en was twintig jaar actief als lid van de redactieraad van NPT Procestechnologie. In deze jaren investeerde hij veel tijd en passie in het organiseren van lezingen, congressen, excursies en workshops. Alle reden om deze man die 'meer opvalt door zijn daden dan woorden' te benoemen als 'erelid' van NPT.

GROTE BETROKKENHEID

Sinds kort kent de KIVI-afdeling NPT de titel 'erelid' toe aan leden die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Tijdens een excursie naar Tata Steel op 28 oktober werd Marius van Doorn coördinator van deze dag verrast door bestuurslid Boelo Schuur met de mededeling dat hem deze keer de eer te beurt viel. De bijbehorende plaquette ondersteunde de korte toespraak waarin hij aangaf dat Van Doorn zich vele jaren heeft ingezet voor NPT. Niet alleen middels de organisatie van vele evenementen maar ook door een grote betrokkenheid en zijn nooit aflatende inzet om NPT naar een hoger niveau te tillen.

ERKENNING

“Natuurlijk ben ik vereerd met dit erelidmaatschap", aldus Van Doorn. “Het is een stukje erkenning voor alles wat ik de afgelopen twintig jaar voor NPT heb kunnen en mogen doen. En altijd met heel veel plezier overigens! Ik ben van 1996 tot 2008 als bestuurslid bij NPT betrokken geweest, waarvan ik acht jaar de functie van penningmeester heb vervuld. De kunst was hier onder andere om de financiële verslaglegging van de Afdelingen Procestechnologie van KIVI, Niria en KNCV samen te voegen tot één financieel document. Wat dat betreft, liepen wij als NPT al een beetje vooruit op de toen nog toekomstige fusie van KivI en Niria.

Foto genomen in de museumhal tijdens een excursie naar de Suikerunie in Dinteloord op 06/11/2010

Daarnaast was ik als 'buitenlandcoördinator' betrokken bij de EFCE-congressen in onder meer Florence, Neurenberg en Kopenhagen. Ook na mijn bestuurslidmaatschap ben ik nog jaren actief geweest met het organiseren van excursies en lezingen in samenwerking met de Chemie Historische Groep van de KNCV. Een van de leukste dingen hierbij was de organisatie van excursies met het thema 'Geschiedenis van de Procestechniek'. De eerste in deze rij was het bezoek aan mijn oude bedrijf in Gouda, dat al sinds 1858 bekend staat als de Goudse Kaarsenfabriek. Ik heb toen verteld over de nieuwe technologieën die in de jaren 1960 bij het bedrijf werden ingevoerd. Ook de excursie naar Tata Steel viel onder deze noemer."

LID REDACTIERAAD

In hetzelfde jaar dat hij startte als bestuurslid, werd Van Doorn ook lid van de redactieraad van NPT-Procestechnologie. Een functie die hij tot en met 2016 vervulde, en waarin hij onder andere verslagen van excursies heeft gemaakt, maar ook wetenschappelijke teksten schreef over bijvoorbeeld 'biomimicry'. “Medio 2016 heb ik ook hiervan afscheid genomen. Ik ben vorig jaar in juni tachtig geworden en denk dat het tijd is om het spreekwoordelijke stokje over te dragen aan de jongere generatie.

NPT mag zich verheugen over een groot ledenaantal, dus ik mag aannemen dat er nieuwe mensen opstaan die bereid zijn om hun betrokkenheid te vertalen in concrete acties."

 

MARIUS VAN DOORN DOOR DE OGEN VAN ...

Mar van Doorn was jarenlang actief betrokken bij de organisatie van excursies en lezingen. 
Foto: excursie naar Albemarle in Amsterdam op 12/10/2011. In het midden herkennen we Henny Kimmels, op de achterste rij links Arjan te Raa, Fred van Hessen en Mar van Doorn (derde van rechts)

Onder andere oud-voorzitter van NPTHenny Kimmels kent Marius van Doorn als actief lid: “Marius heb ik leren kennen als een actief, betrokken en gemotiveerd lid van de vereniging en het bestuur. Een betrouwbare mens die kalm en rustig zijn werk deed maar zich daarbij niet uit zijn koers liet drukken of over zich heen liet lopen. Wat dat betreft, viel hij meer op door zijn daden dan door zijn woorden. Aan hem hebben we vele goed georganiseerde excursies te danken, en bovendien prima verslagen die ook regelmatig in NPT Procestechnologie werden geplaatst. Een unieke combinatie wellicht; er zijn best mensen te vinden die willen helpen organiseren, maar weinigen kunnen het eindresultaat vervolgens goed onder woorden brengen."

IN VOGELVLUCHT

Zijn actieve periode binnen NPT volgt op een al even actieve loopbaan in de procestechnologie, die concreet begon toen Van Doorn in 1962 afstudeerde aan de faculteit Scheikundige Technologie van de TU Delft.

Zo vervulde hij in deze tijd diverse functies bij Unilever Emery (nu CRODA) in Gouda en General Electric Plastics (nu Sabic IP) in Bergen op Zoom. Bij het laatste bedrijf is hij onder meer betrokken geweest bij het opzetten van nieuwe fabrieken, waarbij hij de enige Nederlander was in het engineering- team. In deze functie werden vele contacten gelegd met de Nederlandse overheid en toeleveranciers, waarbij ook een voorliefde is ontstaan voor het thema milieu en veiligheid. Van Doorn: “Wanneer je in het kader van het aanvragen van vergunningen alle voorzieningen moet beschrijven, inclusief de effecten wanneer het mis gaat, dan wordt je bewustzijn stevig gevoed. Het was ook echt de tijd dat we aan het begin van nieuwe wet- en regelgeving stonden. Zo was GEP in 1974 het eerste bedrijf in Noord-Brabant dat een vergunning ontving in het kader van de Wet luchtverontreiniging."

Arbeidshygiëne en milieutechnologie

Ronald Wielinga (Vicevoorzitter NPT) tijdens de strategiesessie van het NPT-bestuur

De laatste twintig jaar van zijn carrière werden volledig in beslag genomen door de toenmalige HTS Breda, nu de Avans Hogeschool. “Naast het feit dat ik docent was aan de opleiding Chemische Technologie en daarna hoofd van deze opleiding, heb ik in deze tijd ook een aantal post-HBO-cursussen opgezet. Bijvoorbeeld de cursus 'Arbeidshygiëne' in samenwerking met Shell Moerdijk en een cursus 'Milieutechnologie'. Thema's die volledig in lijn liggen met mijn interesse voor milieu en veiligheid, en waaraan NPT wat mij betreft altijd aandacht mag besteden. In dat licht vind ik het een goede zaak dat KIVI met het jaarthema 'Leven met risico's' haar jaarcongres hieraan heeft gewijd. Ook ben ik betrokken geweest bij een inhaalslag met betrekking tot de kennis over polymeertechnologie. Dit hebben we gedaan in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kunststoffen, DSM en de Hogeschool Utrecht, waardoor werkende technici de mogelijkheid hadden om zich bij te scholen op dit vlak. Dat was in die tijd hard nodig, maar nu kunnen deze cursussen uitfaseren omdat het reguliere onderwijs de kunststoftechnologie heeft opgepakt."

Procesintensificatie

“Wat de toekomst van de procestechnologie betreft, denk ik dat 'procesintensificatie' een belangrijk onderwerp is. Hierdoor kun je op kleinere schaal werken, compacter bouwen, minder grondstoffen en energie verbruiken en zijn er minder gevaarlijke stoffen nodig om tot het gewenste eindresultaat te komen. Het zou sowieso goed zijn wanneer er meer onderzoek wordt gedaan naar het vervangen van gevaarlijke stoffen door minder gevaarlijke alternatieven. In veel gevallen is dat gewoon goed mogelijk, en dat zou de veiligheid van iedereen ten goede komen."

Ronald Wielinga (Vicevoorzitter NPT) tijdens de strategiesessie van het NPT-bestuur
UIT DE BESTUURSKAMER VAN NPT

 

Het bovenstaande interview met Mar van Doorn geeft mooi weer welke rijke historie het NPT heeft. Om uiting te geven aan onze waardering voor bijzondere voorgangers, heeft het huidige bestuur besloten om de titel Erelid in het leven te roepen. Wij zijn onze voorgangers zeer erkentelijk voor het vele werk dat zij hebben verzet om te komen tot waar we nu zijn.

Elke tijd kent weer zijn nieuwe uitdagingen. We zijn trots op het werk verzet door voorgangers en trots op de vele procestechnologen die heel mooie projecten hebben gerealiseerd. Maar nu? Hoe gaan we onze NPT-leden nu helpen bij hun ontwikkeling? Hoe informeren wij de buitenwereld over de maatschappelijke bijdrage van procestechnologen? Er zijn momenteel veel uitdagingen, denk aan de groeiende wereldbevolking en klimaatveranderingen. Met termen als duurzaamheid en innovatief gaan we het niet redden, wel met procestechnologen die inhoud kunnen geven aan deze termen. Zo heeft de procesindustrie al veel prachtige stappen gemaakt en gaan we nog veel stappen zetten. Het NPT-netwerk kan en heeft hier een rol in te vervullen. Het NPT-netwerk, dat zijn wij met elkaar!

Hoe kan het NPT bestuur het vliegwiel in gang zetten? Begin januari is het bestuur, onder leiding van Ronald Wielinga (vicevoorzitter NPT), bij elkaar geweest voor een strategiesessie. Deze sessie was zeer verhelderend. Nu is het zaak om handen en voeten te geven aan de uitkomsten. Geen eenvoudige opgave naast ieders vaste werkzaamheden! We zijn nu vooral op zoek naar mensen die ons hierbij kunnen en willen helpen.

Vind je het leuk om voor NPT-leden een bijeenkomst te organiseren, of heb je een interessant artikel? Schuilt er een NPT-redacteur in jou? Stuur een e-mail naar npt@kivi.nl, we zien je reactie graag! Ook jongere NPT-leden nodigen wij van harte uit om in het netwerk te netwerken!