naar top
Menu
Logo Print
30/08/2018 - ING. M. DE WIT-BLOK

NEDERLANDSE EFCE-BESTUURSLEDEN WISSELEN DE WACHT

Vicevoorzitter Wridzer Bakker stopt, Antoon ten Kate wordt algemeen bestuurslid

Eind 2017 kondigde de European Federation of Chemical Engineering (EFCE) een aantal bestuurswisselingen aan. Naast een nieuwe voorzitter, vicevoorzitter en uitvoerend voorzitter treedt ook een aantal algemeen bestuursleden af. Hierbij wisselt de Nederlandse 'delegatie'. Vicevoorzitter dr. ir. Wridzer Bakker stopt na tien jaar met zijn functie op het moment dat dr. ir. Antoon ten Kate zijn plaats inneemt als algemeen bestuurslid. Hij zal zich vanuit Nederland onder meer sterk maken om het werk van de chemisch ingenieur zichtbaar te maken in de samenleving en de samenwerking tussen industrie en universiteiten te verbeteren.

 

EFCE-vicevoorzitter
Voormalig EFCE-vicevoorzitter dr. ir. Wridzer Bakker legde na tien jaar zijn functie neer, terwijl dr. ir. Antoon ten Kate zijn plaats innam als algemeen bestuurslid

SAMENWERKING TUSSEN INDUSTRIE EN ACADEMISCHE WERELD

Eén van de bestuursleden die op 1 januari 2018 aftreedt en vier jaar de rol van vicevoorzitter vervulde, is dr. ir. Wridzer Bakker. Bakker studeerde in 1991 af als chemisch ingenieur aan de TU Delft waar hij vervolgens ook promoveerde op het gebied van de industriële katalyse.

Vervolgens maakte hij de overstap naar AkzoNobel, waar hij verschillende functies vervulde; zowel in onderzoek als de commercie. In deze tijd richtte hij mede het innovatieplatform 'Institute for Sustainable Process Technology' (ISPT) op, waarvan hij vijf jaar directeur was. Van het ISPT keerde hij terug naar AkzoNobel als business development directeur tot hij in 2015 zijn eigen bedrijf startte waarin de ontwikkeling en commercialisatie van een nieuw veelbelovend bioplastic, uitgevonden door de Universiteit van Amsterdam, centraal staan. Bakker is tevens medeoprichter en eigenaar van Nedstack Fuel Cell Technologies. Binnen het bestuur van EFCE vertegenwoordigde hij ruim tien jaar de Europese chemische industrie, waarvan vier jaar als vicevoorzitter. “Het bestuur heeft twaalf leden", geeft Bakker aan. “Hiervan vertegenwoordigen zes mensen de industrie en de andere zes de academische wereld. Deze indeling geeft direct aan dat een belangrijke doelstelling van de EFCE is om deze twee werelden te verbinden. En terecht. Het is immers belangrijk dat alle tijd, moeite en geld die worden gestoken in (fundamenteel) onderzoek op de universiteiten, uiteindelijk ten goede komen aan het bedrijfsleven en de maatschappij. Die koppeling blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn, maar is deels te stimuleren door een platform te bieden waar deze partijen elkaar regelmatig kunnen ontmoeten, kunnen overleggen en uiteraard kennis uitwisselen. EFCE is zo'n platform dat zich openstelt voor alle Europese landen."

“Een ander doel van de federatie is het informeren en beïnvloeden van beleidsmakers. Zodanig dat zij weten en begrijpen wat er nu en in de toekomst nodig is om de chemische industrie te ondersteunen en vooral waarom dat zo belangrijk is. Om hier een goed rendement te bereiken, denk ik dat het wel nodig is om aandacht te besteden aan een goede communicatie onderling. Vergeet niet dat er praktisch geen bèta's in de regering zitten, wat het lastiger maakt om over te brengen wat de chemische en procesindustrie nodig hebben. Eenzelfde probleem geldt voor de communicatie tussen landen onderling. Wat dat betreft, is het in eerste instantie belangrijk dat alle partijen beseffen dát ze een andere taal spreken en zich vervolgens openstellen om een manier te vinden om elkaar tóch te verstaan."

 

CIRCULAIRE ECONOMIE

Meer inhoudelijk kijkend naar de rol die EFCE kan spelen in de maatschappij, valt al snel het thema 'circulaire economie'. “De chemische en procesindustrie zullen hierin een sleutelrol vervullen", weet Bakker. “Eenvoudig omdat de circulaire economie in de toekomst - maar ook nu al - een belangrijke bijdrage zal leveren aan de problematiek rondom de eindigheid van grondstoffen, het vervuilen van het milieu en het energievraagstuk. Bijvoorbeeld door alle onderzoeken die op dit moment lopen en zich richten op processen waarin toegepaste grondstoffen zo veel mogelijk in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht voor hergebruik. En dat is maar één van de vele voorbeelden. Het is dan echter wel belangrijk dat de resultaten van deze onderzoeken kunnen worden opgepikt door het bedrijfsleven, zodat opschaling en hiermee grootschalige toepasbaarheid binnen het bereik komen. De overheid speelt hierin een rol met betrekking tot wet- en regelgeving of subsidies."

Samenwerken dus. Een thema dat bij opvolger dr. ir. Antoon ten Kate hoog in het vaandel staat en hem tevens op het lijf geschreven is. Ten Kate studeerde eveneens aan de faculteit chemische technologie van de TU Delft waar hij promoveerde en vervolgens begon aan een carrière bij AkzoNobel die inmiddels 25 jaar duurt. “Ik ben altijd betrokken geweest bij wetenschappelijk onderzoek", geeft hij aan. “Op dit moment vervul ik binnen het bedrijf de rol van 'Lead Scientist' bij de centrale Expert Capability Group Process Technology. Vanuit deze groep leveren we expertise aan alle vestigingen wereldwijd. Mijn belangrijkste rol hier is ervoor zorgen dat het werk wetenschappelijk verantwoord is, maar gelijktijdig ook pragmatisch wordt toegepast. Dat betekent dus dat ik ook veel contacten 'buiten' leg en hierin een behoorlijk netwerk heb opgebouwd. Vanuit die rol ben ik dan ook op persoonlijke titel gevraagd om plaats te nemen in het bestuur van de EFCE, een verzoek dat ik graag inwillig."

 

SPEERPUNTEN VOOR DE TOEKOMST

De eerste tijd zal Ten Kate vooral willen 'luisteren', kennismaken met de andere leden van het bestuur en invulling geven aan zijn functie. “Tot de tijd dat we als bestuur precies hebben afgesproken welke doelstellingen we in deze termijn willen bereiken, kan ik eigenlijk nog niet veel melden over de mogelijke toekomstige werkzaamheden. Wel kan ik natuurlijk aangeven wat ik persoonlijk belangrijk vind, en dat ik me herken in de speerpunten van de federatie: het contact tussen de wetenschappelijke en industriële wereld en tevens tussen alle procestechnologen en chemici en de samenleving."

 

ONDERWIJS

Tot slot voelt Ten Kate ook een verbondenheid met het onderwijs. Daar waar de toekomstige werknemers van chemische concerns worden opgeleid om hun kennis uiteindelijk in de praktijk te brengen. “Je zou kunnen zeggen dat universiteiten twee belangrijke 'producten' afleveren: nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen, zoals nieuwe methoden en nieuwe procestechnieken, en daarnaast ook goed opgeleide chemisch ingenieurs, die de volgende generatie procestechnologen vormen. De afgelopen jaren zijn er binnen Nederland behoorlijk wat initiatieven genomen om het aantal techniekstudenten te vergroten, wat inmiddels vruchten afwerpt. Ook binnen de chemische en procestechnologische opleidingen zien we een toename van het aantal studenten. Maar is dit genoeg? Ik denk het niet, wat betekent dat het onderwijs onverminderd aandacht moet krijgen om te kunnen voorzien in voldoende deskundigheid in de toekomst. En ook déze generatie moet zich bewust worden van de benodigde samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven, en zich hiervoor open kunnen stellen. 
Kortom, er is voldoende werk aan de winkel en ik kan niet anders zeggen dan dat ik enorm veel zin heb om op Europees niveau ons prachtige vakgebied te promoten om de wereld uiteindelijk een stukje beter te maken!"

 

EFCE

De European Federation of Chemical Engineering is een overkoepelende non-profitorganisatie voor chemisch ingenieurs in Europa die in 1953 werd opgericht. Anno 2018 heeft de federatie rond de 162.000 leden die plaatshebben in 39 aangesloten verenigingen in maar liefst 30 landen. Om het overzicht te behouden, is de EFCE onderverdeeld in 20 werkgroepen of Working Parties en 6 secties waar uiteenlopende thema's centraal staan; variërend van duurzaamheid en hogedruktechnologie tot opleidingen, kristallisatie en procesintensificatie.

Working parties

 • Agglomeration
 • Characterisation of Particulate Systems
 • Chemical Reaction Engineering (incl. WP on Chem. Eng. in the Application of Catalysis)
 • Communition and Classification
 • Computer Aided Process Engineering
 • Crystallization
 • Drying
 • Education
 • Electrochemical Engineering
 • Fluid Separations
 • High Pressure Technology
 • Loss Prevention and Safety Promotion
 • Mechanics of Particulate Solids
 • Mixing
 • Multiphase Fluid Flow
 • Polymer Reaction Engineering
 • Process Intensification
 • Quality by design
 • Static Electricity in Industry
 • Thermodynamics and Transport properties

Secties

 • Product Design and Engineering
 • Food
 • Membrane Engineering
 • Sustainability
 • Energy
 • Biochemical Engineering Science

Doelstellingen

 • Bedienen van chemisch ingenieurs door te fungeren als platform waar zij elkaar kunnen ontmoeten.
 • Ondersteunen van chemisch ingenieurs middels werkgroepen en secties, conferenties en nieuwsbrieven.
 • Ondersteunen van onderwijs en trainingen middels onder andere opleidingsprogramma's en beurzen.
 • Beïnvloeden van beleidsmakers en opiniemakers met betrekking tot onderwerpen die van belang zijn voor chemisch ingenieurs.
 • Initiëren van samenwerkingen in het kader van de gemeenschappelijke doelstellingen en ter bevordering van wetenschap en technologie.